Icon1 Icon2 Icon3 Icon4
Menu

koreanpagelink

englishlink

japaneselink

明新科技大學華語中心宣傳影片 CLTC Introduction Video

intro

最新消息 News

  • 明新學校財團法人明新科技大學學位生及華語文教學中心華語生,110年3月參加華語文能力測驗通過人數 B1 進階級 Level 3 :5 人 C1 流利級 Level 5 : 1人

  • 本校致力朝國際化大學邁進,現約有一千多名來自16個國家地區的外籍生,並與許多國外大學設姐妹校與學制合作,對外籍生的照顧更從生活中落實。本校國際長廖信德、菲律賓專班修女Sr.Marci及國際產學專班光電系丁金銀同學接受IC之音《明日之星》專訪,分享本校國際化的成果,及在明新讀書與台灣生活的點滴。 歡迎前往 bit.ly/349254I 收聽精內容回顧。  

  • 下載中文/越南文報名表 下載英文報名表 「吃出心感動」徵件比賽 2020/9/14~11/1 Từ ngày 14/09~ 01/11/ 2020 NHẬN BÀI THI CỦA CUỘC THI 「Món ăn lay động Trái tim người thưởng thức」   請拍照或畫出生命經驗中讓其最印象深刻和感動的一道料理,並寫下原因。 11/1以前Email填好的報名表(word檔)和料理照片一張(jpg圖檔)至Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 Thông qua những kinh nghiệm thưởng thức ẩm thực, bạn hãy chụp ảnh hoặc vẽ một bức tranh về những món ăn mà bạn ấn tượng nhất, đồng thời bạn phải viết ra được nguyên nhân về bức ảnh này. Gửi bản báo danh cuộc thi File Word và một tấm ảnh ẩm thực (File ảnh) đến 至Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 trước ngày 11 tháng 01 năm 2020 信箱主旨和檔名請註明:學號+吃出心感動,例如:「X12345678 吃出心感動」 Tiêu đề của hộp thư và…

  • 春季班(二月入學):每年10月至11月30號前Spring semester (February incept ): October ~ November 30 線上申請 Online application system https://apply.must.edu.tw/www/index.aspx  

課程資訊 Course Information

Regular Chinese Courses

   regularcourseadmissionch

admissionch

精選影片 Videos

自我介紹

selfintro

朗讀比賽

speech

課堂呈現-賣柳橙

sellingorange

校外教學-蓮花季成果發表

lotus

Instagram

Facebook

Youtube

Go to top